اشکان سرپله -طراحی معماری تحلیل فضای شهری معماری معاصر معماری اسلامی پروژه های معماری روستا ۱و۲ طراحی فرهنگسرا

مجموعه فرهنگی شناخت

سه‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1389 ساعت 01:23 ب.ظ

تعریف مجموعه فرهنگی

مجموعه فرهنگی مکانی فرهنگی فراغتی استدر زندگی امروزی که همگان دیگر فعالیتهای شغلی در محیطی ساختنی و شهری است می باشد. آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته این حداقل رسیدگی به انسانها است در این راستا ترتیب و شکوفایی اندیشه ها و استعداد ها جایگاه ویژه ای دارد از این روست که مجموعه فرهنگی به منظور پرورش ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلی برای تغذیه روانی شهروندان در محیطی هنری و همچنین توسعه و نشر ابعاد هنردر زندگی افراد و شناساندن ابعاد ابعاد گوناگون زندگی بنا می شود.

اهداف مجموعه فرهنگی

1.اهداف آموزشی

2.اهداف مذهبی

3.اهداف اطلاع رسانی

4.اهداف فرهنگی تجاری

5.اهداف فرهنگی فراغتی

نمایشگاه:  1): در دید مناسب باشد.                    2): نزد کلاس ها باشد.

        3): نور مناسب داشته باشد.         4): استفاده از شکستگی های دیوار و جانمای مناسب.

        5): ورودی خوبی داشته باشد

2): کلاس های آموزشی:

                 1): از نور مناسب برخوردار باشد.                         2): دید مناسبی داشته باشد.

                 3): فضای مکث مناسبی داشته باشد.                             4): تهویه مناسبی داشته باشد.

                 5): نزدیک به درب ورودی اصلی نباشد.

3): آمفی تئاتر:

                  1): جهت اجرای سه مبلمان فضای مناسبی داشته باشد.     2): شیب مناسبی داشته باشد.

       3): فضای سن مناسب باشد حداقل 12 متر        4): دارای درب خروجی اضطراری باشد.

       5): از لحاظ آکوستیک رعایت شده باشد.     

4): کتاب خانه:

                   1): در جای خلوت باشد.                       2): دارای نور طبیعی مناسب باشد.

                   3): دسترسی به مخزن کتاب مشکلی نداشته باشد.   4): نزدیک به سرویس ها باشد.

                   5): نزدیک به بوفه باشد.

5):بوفه:

                  1): نزدیک به درب ورودی اصلی باشد.      2): نزدیک به نمایشگاه و کتابخانه باشد.

             3): جانمایی مناسبی داشته باشد.            4): نور مناسبی داشته باشد.

             5): دید مناسبی داشته باشد.        

6): سایت کامپیوتر:

                  1): فضای کافی و مناسب داشته باشد.    2): از لحاظ چیدن مبلمان مناسب باشد.

          3): از نور طبیعی برخوردار نباشد.         4): از تهویه مناسبی برخوردار باشد.

7):نمازخانه:

                 1): جهت قبله مشخص باشد         2): استفاده از کفش داری

                 3): نزدیک به سرویس ها باشد         4): وضو خانه کناسبی داشته باشد

           5): از نورگیری خوبی برخوردار باشد

8): سرویس:

                 1): دور از دید باشد            2): در جهت قبله نباشد

           3): جداسازی دستشویی از سرویس      4):سرویس به اندازه کافی باشد

                5): از تحویه مناسبی برخوردار باشد               6): کف آن از شیب مناسبی بر خوردار باشد جهت شستشو

1- هدف طراحی معماری چیست؟

طراحی البته تابع یک گروه از عوامل و تأثیر است از جمله آیین رویدادهای شغلی فشارهای سیاسی و اجتماعی می باشد. این عوامل ممکن است بطور نیم هوشیارانه یا نیم مستقل عمل کرده یا به طریق مستقیم و شناخته شده طراح را به خطر می اندازد.

جهت رسیدگی به اصول پایه طراحی معماری و موجز باشد و در همان هنگام نیز مانع از مغروق شدن در مشکلات و کاهش علاقه خواننده گردد .

در رابطه با این سؤال لازم به توضیح است که طراحی خود به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از :

1-ادراک انسانی 2- اصول طراحی که هدف طراحی دست یافتن به این دو مقوله می شود برای دست یافتن به این دو هدف نیز باید طراحی طی شود.

1- ادراک انسانی: مشاهدات عمومی: که سعی در کشف جزئیات روانشناسی ادراک نیست بلکه تقریباٌ بیان نکات کوچکی که دخالت مستقیم در عمل طراحی دارند از راه غیر فنی می باشد . درک اشکال: درک یک شکل بر پایه سه کیفیت  نیمرخ، عمومی شی، سطح شی در زمینه آن استوار است. تقارن و تعادل: توجه به دریافت اشیاء در یک نسبت متقارن جالبی است.

2-اصول طراحی: خصوصیات احساسی: با بررسی کوتاه درک اولیه انسان به نظر می رسد که تحلیل طرح را باید با طبقه بندب جنبه احساسات می باشد. توالی و ترتیب نقشه کشی: توالی و ترتیب نقشه کشی در ابتدا با تعیین و ترتیب قسمتها و گروه سازی فرم با شکل های فضایی در یک ترتیب وابسته به تسلسل متغیر ارتباط دارد . در کل ایجاد فضایی یکنواخت در بنایی باشد که با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی مورد نظر یابد در نظر گرفته شود.

2-طراحی معماری چیست؟

شاید در آغاز لازم است بگوئیم طراح ملزم به خلق محیطی است که به طور جالب و با قواعد طبیعی برای شرایط داده شده مطابقت داشته باشد . بیان این مقصود پی بردن به آشنایی حقیقت بینایه طراحی است آشنایی کاربر پایه تفسیر معقول برنامه آشکار خواسته ها بیان می گردد اظهار کل بیان به طوری باید باشد که فوراً پذیرفته گردد. اما یک طراح کار حقیقی تهیه برنامه خواسته ها و تعبیه دستورات و فرمولی کردن بیان زیبا را چگونه می توان انجام دهد.

سرانجام تخصص و احتیاجات جهت مشاورت فنی، ارزش یک معمار تا آنجا که تخصص متناسب کننده طرح باشد، باقی می ماند. عوامل متعددی مثل آب و هوا توسعه صنایع که همیشه سریعتر است سرعت اختصاصی سازی، ارتباط بین شغل حقیقی و روشهای متغیر کارآموزی مختلف که در دانشگاه ها موجود می باشد باعث بسیار ساده کردن وضعیت شده است.

طراحی خلق محیطی است که به طور جالب و قواعد طبیعی برای شرایط داده شده مطابقت داشته باشد و خلق ایم محیط به عهده طراح می باشد . بیان این مقصود پی بردن به آشناییحقیقت طراحی است آشنایی که بر پایه تغییر معقول برنامه آشکار بیان می شود.

اعتبار یک طراح و قوانین سنتی در صنایع ساختمانی مسئله ای شده است به نظرمی رسد تعداد طراحان با تجربه با مقایسه با احتیاجات ظاهری خدمات طراحیشان کامل بوده ولی به نقطه اشباع رسیده است.

در طراحی معماری و در کل در طراحی عوامل مختلفی مانند آب و هوا، میزان توسعه صنایع و امکانات قابل دسترسی و صرف هزینه های مورد نیاز دخالت دارد .

عوامل شخصی مختلفی بر کار طراح دخالت دارند که آنها نیز عبارتند از بین میزان کارآموزی و دقت طراح بستگی دارد .

رستورانها

رستورانها باید طوری طراحی شود تا ارتفاع نشستنهای گوناگون مهمانان فراهم و میز باشد مثلا میز دو یا چهار نفری را به هم بچسبانیم و جای  6و8 و10نفر تهیه شود . در طراحی رستوران نوع محیط مهم است که شامل روشنایی و تزئینات هم باشد فضاهای بزرگ باید با محوطه های کوچکتر و خودمانی تقسیم شود این کار به وسیله تغزیه ای تزئین شده با ارتفاع های متفاوت مقدور می باشد

رستورانهای ویژه

تخصیص فضا برای این رستوران بسیار متفاوت است فضای پخت غذا که در دید مشتریان خواهد بود.

رستورانهای سنتی

به نوعی رستوران فضای لازم برای هر نفر معادل 3/11 الی 9/1 متر مربع باید در نظر گرفته شود برای میز تزئینی و غذاهای شعله دار و صندلی های بزرگ و راحت و قرار دادن میز به فاصله چشمگیر باید فضا منظور شود.

اندازه میز

بر حسب نوع رستوران اندازه میزها متفاوت است حداقل میز برای کافه از این قرار است ، میز دو نفری 600×600 هرم و چهار نفری 600×1100 هرم خواهد بود

آشپزخانه و ظرفشویها

بهتر است آشپزخانه و رستوران همسطح باشد و فضای آشپزخانه به بخش خدماتی ، نیم پخت ، سرخ کردن ، کباب کردن سس و سبزیجات و گوشتهای سرد ، سالاد ، ماهی و ترشیجات و به بخش شستشوی ظرف تقسیم شود.

کتابخانه

بیرون دادن کتاب به صورت امانت برای عموم مردم به بزرگسالان و نوجوانان و فراهم نمودن کتب مراجعات کلی روان و جاری در انگلستان این است که به تأسیس کتابخانه مرکزی در شعب در شهرستانها بپدازد و در روستا ها برای در دسترس قرار دادن کتاب به وسیله کتابخانه های متحرک عمل نماید . کتابخانه عمدتا برای مراجعات پژوهشهای علمی تأسیس شده و تدریجاً به وسعت کارش افزوده می شود .

کتابخانه:

زیر فضاها: مخزن، سالن قرائت ، پذیرش ، برگردان ، انبار کتاب ، دفتر مدریت ، سرویس بهداشتی ، آبدارخانه                   

برگردان                    آبدارخانه           سرویس

سالن قرائت                                            پذیرش        ورودی

مخزن کتاب

      انبار                            مدیریت


موزه و نمایشگاه:

زیر فضاها: پذیرش ، سالن موزه ، سالن نمایشگاه ، آرشیو ، انبار ، سرویس بهداشتی

            آرشیو

            موزه                                              پذیرش           ورودی

          نمایشگاه                   سرویس

            انبار

نظرات (3)
چهارشنبه 17 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 05:33 ب.ظ
سلام آقای سرپله
من نیکناز دانشجوی ترم آخرکارشناسی معماری هستم . موضوع پایان نامه ام طراحی مجموعه فرهنگی در کنار یک بنای تاریخیه یه سری مطالعات برای کارم لازم دارم اگه ممکنه اگه در این زمینه و طراحی مجموعه فرهنگی اطلاعاتی دارین لطفا در اختیار من قرار بدین ممنون میشم.
مرسی.
موفق باشین
امتیاز: 11 3
دوشنبه 1 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 04:19 ب.ظ
سلام من دانشجوی ترم 4کارشناسی هستم .موضوع پایان نامه من مجتمع فرهنگی و هنری هست .لذا از شما راهنمایی می خواهم.
با تشکر
امتیاز: 2 0
چهارشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1397 ساعت 11:42 ق.ظ
با سلام و ضمن خسته نباشید من دانشجوی ترم آخر کارشناسی معماری هستم موضوع طرح 6 ام راجب مجتمع قرهنگی آموزشی و اشتغال زایی بانوان هست اگر راهنمایی کنید ممنونم با سپاس فراوان
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر شما
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد