اشکان سرپله -طراحی معماری تحلیل فضای شهری معماری معاصر معماری اسلامی پروژه های معماری روستا ۱و۲ طراحی فرهنگسرا

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب

سه‌شنبه 28 دی‌ماه سال 1389 ساعت 01:27 ب.ظ

برنامه فیزیکی بیمارستان فوق تخصصی قلب شامل ریز فضاها و سطح استاندارد انها

خدمات درمانی

سطح کل

جراحی

557

اورژانس

309

درمانگاه تخصصی

576

فیزیوتراپی

150

بستری مردان

454

بستری زنان

454

بخش ICU

359

بخش آنپیو

195

جمع کل

3090

خدمات تشخیص

سطح کل

آزمایشگاه

126

خدمات اداری

سطح کل

مدیریت

279

ورودی اصلی

212

جمع کل

491

خدمات کارکنان

سطح کل

نمازخانه

30

غذاخوری کارکنان

127

کتابخانه

143

سالن اجتماعات

163

کافی شاپ

165

مهمانسرا

125

جمع کل

753

خدمات پتشتیبانی

سطح کل

استریل

170

انبارها

148

آشپزخانه

290

رخت شورخانه

161

نگهداری جسد

44

کاخداری

114

تأسیسات

443

جمل کل

1370

جمع کل زیربنای بیسمارستان                           5830

ورودی اصلی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

ورودی اصلی

پیش ورودی

10

10

اطلاعات

4

4

انتظار عمومی

70

70

توالت مرد و زن

2

4

8

اتاق اپراتور تلفن

15

15

اتاق مددکار اجتماعی (بیمه گری)

24

24

صندوق و ترخیص

12

12

جمع سطوح خالص

143

سطح رفت آمد درون بخش35%

50

سطح خالص زیربنا

193

سطح اسکلت و دیوارها 10%

3/19

سطح ناخالص زیربنا

212~3/212

بخش اورژانس

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضاهای بیماران

پیش ورودی تلفن عمومی

6

6

محل پارک برانکارد-تیراژ

12

12

سالن انتظار بیماران سرپایی

15

15

توالت همراه بیمار

3

2

6

توالت صندلی چرخدار

4

2

8

پذیرش

6

6

اتاق معاینه و مشاوره پزشک عمومی

12

12

اتاق تجدید حیات قلبی تنفسی

24

24

سالن بیماران تحت نظر مرد و زن

7

6

42

کابین معاینه و درمان

8

4

32

استریل فرعی

8

8

اتاق پزشک

9

9

فضاهای پشتیبانی

ایستگاه پرستاری و گزارش نویسی و فضای کار تمیز

14

14

اتاقکار کثیف

8

8

توالت بیمار مرد و زن

3

2

6

رختکن کارکنان

فضای رختکن

4

2

8

جمع سطوح خالص

216

سطح رفت و آمد درون بخشی 3%

8/64

سطح خالص زیربنا

8/280

سطح اسکلت و دیوارها10%

08/28

سطح ناخالص زیربنا

309~88/308

بخش درمانگاه قلب

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

سالن ورودی درمانگاه و پذیرش

پیش ورودی

9

9

انتظار بیمار

60

60

پذیرش بیمار و صندوق

9

9

توالیت مرد و زن

3

2

6

توالت صندلی چرخدار

3

3

9

بایگانی و تایپ

14

14

مدیریت درمانگاه

14

14

داروخانه

14

14

بوفه

12

12

درمانگاه داخلی

پذیرش فرعی

12

12

استراحت پرسنل

8

8

اتاق پزشک و معاینه

14

4

56

اتاق ECG

10

2

20

اتاق تست ورزش

12

12

اتاق بازتوانی

20

20

بخش رادیوگرافی

منشی

6

6

بایگانی

8

8

اتاق ملحفه تمیز

8

8

انبار فیلم

9

9

توالت کارکنان

2

2

4

اتاق تاریک

6

6

اتاق کنترل

6

6

رادیوگرافی

41

41

توالت بیمار مرد و زن

2

2

4

رختکن بیمار

6

6

استراحت پرسنل

9

9

آبدارخانه

6

6

جمع سطوح خالص

388

سطح رفت و آمد درون بخشی 35%

8/135

سطح خالص زیربنا

8/523

سطح اسکلت و دیوارها10%

38/52

سطح ناخالص زیربنا

576~1/576

بخش جراحی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

ورودی و تعویض لباس

پیش ورودی

8

8

ایستگاه کنترل و برنامه

6

6

قسمت ورودی

فضای رختکن

8

2

16

آماده سازی بیمار با 3 تخت

12

12

فضای پوشیدن روپوش و کفش

5

2

10

قسمت خروج

2

فضای رختکن

5

2

10

فضاس دست شویی

3

2

6

دوش

3

2

6

آمادگی و ریکاوری

فضای آمادگی با 3 تخت

18

18

اتاق دارو

8

2

16

اتاق کار کثیف

6

2

12

اتاق عمل

اتاق عمل

49

2

98

اتاق اسکراب دگان

7

2

14

CSICU

30

30

CICU

20

20

انبار استریل فرعی

8

2

16

قبل از عمل

12

2

24

فضاهای پشتیبانی

اتاق سرپرست بخش

6

6

اتاق استراحت کادر و آبدارخانه

12

12

محل پارک رادیولوژی سیار

2

2

ایستگاه پرستاران و گزارش نویسی جراحان

6

6

انبار استریل اصلی

12

12

انبار تجهیزات

15

15

جمع سطوح خالص

375

سطح رفت و آمد 35%

25/131

سطح اسکلت و دیوارها10%

62/50

سطح ناخالص زیربنا

57~85/556

بخش آزمایشگاه تشخیص پزشکی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضای بیماران سرپایی

انتظار بیماران

12

12

پذیرش و بایگانی

6

6

اتاق نمونه گیری خون

3

2

6

توالت نمونه گیری

3

2

6

فضای آزمایشگاهی

بیوشیمی

22

22

خون شناسی

18

18

اتاق جمع اوری و آماده سازی نمونه ها

6

6

شست و شو و استریلیزاسیون

12

12

جمع سطوح خالص

88

سطح رفت و آمد درون بخشی30%

4/26

سطح خالص زیربنا

4/114

سطح اسکلت و دیوارها10%

44/11

سطح ناخالص زیربنا

126~84/125

بخش مراقبت ویژه I.C.U

نام فضا

سطح ناخالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضاهای بیماران

کابین مراقبت بیماران

45

45

حمام بیمار با برانکارد

7

7

کابین بهترین بیمار ایزوله

24

24

پست icu

52

52

ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ

9

9

اتاق بسرتی موقت قلب

60

60

توالیت

2

2

4

فضاهای پشتیبانی

ایستگاه پرستاری و مانیتورینگ جهت icu و بستری موقت قلب

20

20

راهرو مشاهده

30

30

جمع سطوح خالص

251

سطح رفت و آم 30%

3/75

سطح خالص زیربنا

3/326

سطح اسکلت و دیوارها10%

63/32

سطح ناخالص زیربنا

359 ~93/358

بخش بستری 14 تخت خوابی مردان

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضای بیماران

اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت

28

2

56

اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت

12

2

24

اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت

30

2

60

اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت

30

30

اتاق پزشک بخش

16

16

آماده سازی و تحویل لباس

16

16

گزارش نویسی

15

15

فضاهای پشتیبانی

ایستگاه پرستاری

8

8

اتاق تمیز و کارتمیز

6

6

اتاق نگهداری وسایل کثیف

6

6

استراحت پرستاران

9

9

سرویس پرسنل

2

2

4

بستری CCU مردان

56

56

جمع سطوح خالص

306

سطح رفت و آمد 35%

107

سطح خالص زیربنا

1/413

سطح اسکلت و دیوارها10%

3/41

سطح ناخالص زیربنا

454~4/454

بخش بستری 14 تخت خوابی نان

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضاهای بیماران

اتاق بستری 2 تخت خوابی با توالت

28

2

56

اتاق بستری 1تخت خوابی با توالت

12

2

24

اتاق بستری 4تخت خوابی با توالت

30

2

60

اتاق بستری 3تخت خوابی با توالت

30

30

اتاق پزشک بخش

16

16

آماده سازی و تحویل لباس

16

16

گزارش نویسی

15

15

فضای پشتیبانی

ایستگاه پرستاری

8

8

اتاق دارو  و کارتمیز

6

6

اتاق نگهداری وسایل کثیف

6

6

استراحت پرستاران

9

9

سرویس پرسنل

2

2

4

بستری CCU مردان

56

56

جمع سطوح خالص

306

سطح رفت و آمد 35%

107

سطح خالص زیربنا

1/413

سطح اسکلت و دیوارها10%

3/41

سطح ناخالص زیربنا

454~4/454

بخش آنژیوگرافی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

ورودی بخش

پذیرش

6

6

محل پارک برانکارد

2

2

فضای انتظار بیماری

6

6

اتاق پزشک بخش

12

12

انبار وسایل

3

3

اتاق کنترل

8

8

اتاق عمل آنژیوگرافی

24

24

توالت

3

3

جمع سطوح خالص

64

سطوح رفت و آمد 35%

4/23

سطح خالص زیربنا

4/86

سطح اسکلت و دیوارها10%

64/8

سطح ناخالص زیربنا

95~08/95

بخش فیزیوتراپی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

پذیرش و انتظار

پذیرش و بایگانی

6

6

انتظار بیماران

15

15

دفتر تایپیست

13

13

فضای درمانی

سالن حرکت درمانی

32

32

کابین های برق درمانی

6

4

24

فضاهای پشتیبانی

نگهداری کیسه های سردوگرم و ملافه تمیز

3

3

توالت و دوش صندلی چرخدار

3

2

6

توالت کارکنان

3

2

6

جمع سطوح خالص

105

سطح رفت و آمد درون بخشی 30%

5/31

سطح خالص زیربنا

5/136

سطح اسکلت و دیوارها10%

65/13

سطح ناخالص زیربنا

150~15/150

نگهداری جسد

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

اتاق مسئول

6

6

کالبد شکافی

13

13

سردخانه با گنجایش 2 جسد

8

8

رختکن

3

3

توالت

3

3

جمع سطوح خالص

33

سطح رفت و آمد 20%

6/6

سطح خالص زیربنا

6/39

سطح اسکلت و دیوارها10%

96/3

سطح ناخالص زیربنا

44~56/44

بخش کاخ داری

نگهداری زباله

45

2

90

جمع سطوح خالص

90

سطح رفت و آمد 15%

5/13

سطح خالص زیربنا

5/103

سطح اسکلت و دیوارها10%

35/10

سطح ناخالص زیربنا

114~85/113

بخش استریل

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

قسمت استریل

پیش ورودی به انبار

3

3

انبار

12

12

اتاق دریافت وسایل استریل

6

6

قسمت کثیف

فضای شست و شوی ابزار و وسایل

15

15

فضای بارگیری ماشینهای شست و شوی دو طرفه

3

2

6

قسمت تمیز

فضای بسته بندی ابزار و وسایل

12

12

شست و شوی اولیه

24

24

محل استقرار اتوکلاو دوطرفه گازی

2

2

محل استقرار اتوکلاو دوطرفه بخاری

2

2

استریزیسیون

18

18

اتاق سرپرست

16

16

پرسنل

رختکن کارکنان مرد

3

3

دوش

2

2

رختکن کارکنان زن

3

3

دوش

2

2

توالت کارکنان

3

3

جمع سطوح خالص

129

سطح رفت و آمد 20%

8/25

سطح خالص زیربنا

8/154

سطح اسکلت و دیوارها10%

48/15

سطح ناخالص زیربنا

170~28/170

بخش آشپزی

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

انبارهای روزانه

8

8

فضاهای آماده سازی

17

17

فضاهای پخت

45

45

نگهداری و آماده کردن سینی

25

25

نگهداری ظروف

14

14

شست و شو

35

35

دوش و رختکن

6

2

12

توالت

3

2

6

اتاق سرپرست

5

5

انبار مواد غذایی خشک

32

32

سردخانه

12

12

سردخانه و یخچال

8

8

جمع سطوح خالص

219

سطح رفت و آمد 20%

8/43

سطح خالص زیربنا

8/262

سطح اسکلت و دیوار10%

28/26

سطح ناخالص زیربنا

290~08/289

بخش رخت شوی خانه

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

رختشوی خانه

فضای تفکیکی رخت کثیف

6

6

سالن رختشویی خانه

فضای شست و شوی عمومی

4

4

فضای آبگیری

3

3

فضای خشتکن

5/2

5/2

فضای اتوی ملافه

12

12

فضای اتوی پرس

8

8

فضای اتوی دستی

3

3

فضای لکه گیری

2

2

فضای بازبینی-تاکردن-طبقه بندی

6

6

تعمیرات خیاط خانه

24

24

شست وشوی عفونی

12

12

فضای پشتیبانی

انبار کلی

10

10

اتاق مسئول

14

14

توالت

3

2

6

انبار رخت تمیز

15

15

جمع سطوح خالص

5/127

سطح رفت و آمد 15%

125/19

سطح خالص زیربنا

625/146

سطح اسکلت و دیوار10%

66/14

سطح ناخالص زیربنا

161~2/161

بخش تأسیسات

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

تأسیسات

تکنسین

12

12

پست ترانس

30

30

انبار یدکی

16

16

موتورخانه

98

98

هواسازی

60

60

اتاق باطری

30

30

کندانسور

12

2

24

ترابری

80

80

جمع سطوح خالص

350

سطح رفت و آمد 15%

5/52

سطح خالص زیربنا

5/402

سطح اسکلت و دیوار10%

25/40

سطح ناخالص زیربنا

443~75/442

سالن اجتماعات

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

محل نشستن

100

100

سن

21

21

اتاق نور

4

4

اتاق صوت

4

4

جمع سطوح خالص

129

سطح رفت و آمد 15%

35/19

سطح خالص زیربنا

35/148

سطح اسکلت و دیوار10%

83/14

سطح ناخالص زیربنا

163~18/163

بخش انبارها

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

انبارهای عمومی

انبار کالا و تجهیزات پزشکی

25

25

انبار غذا و لوازم دفتی

10

10

انبار مواد ووسایل کاخداری

5

5

انبار ملحفه و لباس

35

35

انبار وسایل

16

16

اتاق مسئول و انبار بایگانی راکد

18

18

توالت و دستشویی کارکنان

3

3

جمع سطوح خالص

112

سطح رفت و آمد 20%

4/22

سطح خالص زیربنا

4/134

سطح اسکلت و دیوار10%

44/13

سطح ناخالص زیربنا

148~8/147

کتابخانه

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

ورودی

6

6

دفتر آموزش

10

10

کلاس درس

11

11

مخزن کتاب

20

20

محل مطالعه

36

36

سابن کامپیوتر

18

18

توالت

6

2

12

جمع سطوح خالص

113

سطح رفت و آمد 15%

95/16

سطح خالص زیربنا

95/129

سطح اسکلت و دیوار10%

99/12

سطح ناخالص زیربنا

143~9/142

بخش نمازخانه

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

نمازخانه

پیش ورودی

2

2

4

سالن نمازخانه

10

2

20

محل وضو

2

2

4

جمع سطوح خالص

28

سطح رفت و آمد

0

سطح خالص زیربنا

28

سطح اسکلت و دیوار10%

8/2

سطح ناخالص زیربنا

30~8/30

بخش غذاخوری

غذاخوری کارکنان

توالت و دستشویی

3

2

6

پیشخوان توزیع غذا

14

14

سالن غذاخوری

80

80

جمع سطوح خالص

100

سطح رفت و آمد 15%

15

سطح اسکلت و دیوار10%

5/11

سطح ناخالص زیربنا

127~5/126

کافی شاپ

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

محل انتظار کودکان

100

100

فروشگاه

30

30

جمع سطوح خالص

130

سطح رفت و آمد 15%

5/19

سطح خالص زیربنا

5/149

سطح اسکلت و دیوار10%

9/14

سطح ناخالص زیربنا

165~85/164

مهمانسرا

ورودی

6

6

توالت و سرویس

5

2

10

دستشویی

2

2

حمام

4

4

آشپزخانه

8

3

24

هال و پذیرایی

16

2

48

اتاق خواب

9

9

جمع سطوح خالص

103

سطح رفت و آمد 10%

3/10

سطح خالص زیربنا

3/113

سطح اسکلت و دیوار10%

33/11

سطح ناخالص زیربنا

125~6/124

بخش مدیریت

نام فضا

سطح خالص بنا

تعداد

سطح خالص کل

فضاهای اداری

اتاق رئیس و شورای پزشکی

40

40

اتاق منشی

15

15

اتاق مدیر پرستاری

22

22

اتاق رئیس امور اداری

20

20

دبیرخانه

20

20

اتاق کارمندان

12

12

اتاق بایگانی اسناد پزشکی

15

15

حسابداری و بایگانی

25

25

اتاق کامپیوتر و سرور

28

28

آبدارخانه

6

6

جمع سطوح خالص

203

سطح رفت و آمد درون بخشی 10%

75/50

سطح خالص زیربنا

75/253

سطح اسکلت و دیوار10%

37/25

سطح ناخالص زیربنا

279~1/279

نظرات (10)
شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 11:16 ب.ظ
خیلی ممنون از اطلاعاتت مهندس
امتیاز: 2 0
سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 12:29 ب.ظ
عالی بود ممنون
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 04:46 ق.ظ
خیلی عالی بود
پایان نامه ام بیمارستان تخصصی قلب
ممنون میشم کمک کنید
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 12:13 ب.ظ
باسلام و خسته نباشید
مطالب عالی بود
امتیاز: 0 0
جمعه 4 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 09:58 ب.ظ
مرسی
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 7 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 09:55 ب.ظ
این برای بیمارستان چند تخت خوابیه؟
پاسخ:
200 نخته خوابی
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 28 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 10:01 ب.ظ
سلااااااااااااااام
وافعا متشکرم از اطلاعاتتون.
انشالله روز به روز در مهندسی پیشرفت کنید.
امتیاز: 0 0
چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 03:54 ب.ظ
عالی بود واقعا ممنون خدا رفتگانتون رو بیامرزه
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1394 ساعت 08:36 ب.ظ
با سلام
ممنون از این دقتی که بخرج دادین. فقط می خواستم این هم مشخص بشود که این استاندارد ایرانه یا اینکه استاندارد بین المللی.
همانطوریکه میدانید هر کشوری برای خودش بعضی از قوانین رو تغییر میده و در ایران من چند تایی رو دیدم مثلا رمپ در کشورهای اروپایی 5 درصد دیده شده و در ایران این تا 8 درصد هم رفته که در اجراء به 9 الی 10 درصد هم می رسد.
امتیاز: 0 0
یکشنبه 6 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 04:25 ب.ظ
میشه بگید این استاندارد برای چند تخته خوابس؟
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر شما
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد